Aktualności

Radosna

LPWiK S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 29.11.2013r. Spółka zakończyła proces wymiany przyłączy wodociągowych przy ul. Radosnej. Przeprowadzona wymiana była częścią modernizacji ul. Radosnej, w ramach której wykonano również m. in. nawierzchnię drogi z kostki betonowej. Zmodernizowano ogółem 13 sztuk przyłączy o łącznej długości ok. 90,00 m. Dzięki przeprowadzonym pracom zmniejszy się ryzyko wystąpienia awarii i związanych z nimi przerw w dostawie wody oraz polepszy się jej jakości. Wartość inwestycji to blisko 60 tys. zł.

LPWiK S.A. zakupiło nowoczesny samochód specjalistyczny .

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. zakupiło kolejny, nowoczesny samochód specjalistyczny do hydrodynamicznego udrażniania sieci kanalizacyjnej z układem odzysku wody firmy ASSMANN. Jest to już drugi samochód tego typu w zasobach LPWiK S.A.

Wymiana przyłączy wodociągowych w obrębie osiedli Kopernik I i Kopernik II.

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. uprzejmie informuje, że Spółka zakończyła proces wymiany przyłączy wodociągowych, tj. rurociągów od sieci rozdzielczej do zaworu przed wodomierzem głównym, w obrębie osiedli Kopernik I i Kopernik II.

Przyjaźni Środowisku

  

 

Sprzedaż nieruchomości:

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. uprzejmie informuje, że posiada do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości:

Inwestycja OZE realizowane przez LPWiK S.A w 2012 roku

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. dążąc do stałego podwyższania jakości oferowanych usług, realizuje roczne programy inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno - ściekowej miasta, zgodnie z przyjętymi przez Radę Miejska Legnicy planami wieloletnimi.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej
powrót